DE OPNAME KAN NIET TEGELIJK MET DE WEDERKOMST PLAATSVINDEN

Door Jonathan Brentner op 27 januari 2022 De Opname en de Wederkomst zijn verschillende gebeurtenissen; ze kunnen niet op hetzelfde moment plaatsvinden. In mijn vorige post in deze serie hebben we de Opname als een bijbelse gebeurtenis vastgesteld; we hebben een stevige bijbelse basis voor de reeks van nauw verwante gebeurtenissen die onze “gezegende hoop” […]

DE OPNAME IS EEN BIJBELSE GEBEURTENIS

Door Jonathan Brentner  In het begin van de twintigste eeuw werd het geloof in de opname een steunpilaar in bijbelgelovige kerken in Amerika en in de hele vrije wereld. Predikanten moedigden hun kudden aan met de hoop op Jezus’ spoedige verschijning. Helaas is er in de afgelopen vijfentwintig jaar veel veranderd. Het woord “opname” is […]

BIJBELSE GEHEIMENISSEN

HET GEHEIMENIS DER HEIDENEN In Efeze 3 wordt ons het geheimenis van de roeping van de heidenen bekend gemaakt. De apostel Paulus zegt in vers 8 en 9:  “Mij de allerminste , is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en allen te verlichten, opdat […]

SCHEPPING VERSUS EVOLUTIE

Schepping versus Evolutie. Schepping versus Evolutie is een vraagstuk waar ieder mens op een bepaald moment mee geconfronteerd wordt. Tegenwoordig wordt ons al vanaf de basisschool geleerd dat de Evolutietheorie het ontstaan van de mens verklaart en dat idee onthouden we totdat we met andere ideeën  in aanraking komen. De Evolutietheorie is bedacht door Charles […]