We worden misschien bespot, maar Jezus zal onze waakzaamheid belonen

Door Jonathan Brentner – 8 juli 2024 Wat is het meest bespotte bijbelse geloof van onze tijd? Is het niet onze verwachting van Jezus’ spoedige verschijning om ons mee naar de hemel te nemen? Helaas komt het bespotten van onze “gezegende hoop” vooral van geloofsgenoten. De lastigste bron van spot komt voor mij van voorgangers […]

JEZUS IS HET HART VAN PROFETIE

Jonathan Brentner – 11 september 2023 De stad Jeruzalem vanaf de Olijfberg. We weten allemaal van de tijd dat “Jezus huilde” bij het graf van zijn vriend Lazarus (Johannes 11:35). Maar weet je dat de aanblik van Jeruzalem Hem ook aan het huilen bracht? Lucas 19:41-44 vertelt over Zijn geweeklaag over Jeruzalem toen Hij de […]

HET BELANG VAN ONS HEMELSE BURGERSCHAP

20 april 2023 – door Jonathan Brentner Van de lagere school herinner ik me dat ik dagelijks de belofte van trouw aan de Amerikaanse vlag opzegde. Tijdens mijn tijd aan de John Brown University in het begin van de jaren 1970 was patriottisme een kwaliteit die de leiders van de universiteit bevorderden. Er was een […]

DE TRAGISCHE GEVOLGEN VAN HET SCHEIDEN VAN DE OPNAME EN HET EVANGELIE

24 februari 2023 – door Jonathan Brentner Ergens in het verleden vond een tragische scheiding plaats; theologen besloten dat we de terugkeer van Jezus voor Zijn kerk moesten scheiden van de verkondiging van het Evangelie. De resultaten van deze ontijdige scheiding hebben geleid tot een gebrek aan begrip onder gelovigen over de verschijning van Jezus […]

JEZUS IS DE WEG NAAR HET EEUWIGE LEVEN

22 september 2022 – door Jonathan Brentner Wij leven in het tijd van Jezus’ verschijning om ons te brengen naar de plaats die Hij voor ons voorbereidt. Hij komt misschien niet zo snel voor ons als wij zouden willen, maar de Opname zal plaatsvinden vóór de Verdrukking en alle tekenen vertellen ons dat deze periode […]

VAL NIET VOOR DE ILLUSIE VAN VREDE IN ONZE TIJD

16 december 2022 – door Jonathan Brentner Ik kan me niet voorstellen in een tijd te leven waarin de misleiding groter is dan nu, maar de Bijbel zegt dat juist z’on tijd zal bestaan in de tijd van de antichrist. Zij die de woorden van de Schrift verwerpen, worden een gemakkelijke prooi voor de listen […]

HET TEKEN VAN VERVULDE PROFETIE

8 december 2022 – door Jonathan Brentner We kunnen veel leren door te kijken naar vervulde profetie. Bij Zijn eerste komst vervulde Jezus achtenveertig specifieke profetieën over Zijn geboorte, afkomst, leven, dood, begrafenis en zelfs Zijn opstanding. Hier volgen enkele van de belangrijkste passages uit het Oude Testament die de details van de eerste komst […]

VOLHARDEN IN EEN GEVAARLIJKE WERELD

31 oktober 2022 – door Jonathan Brentner Twee van de gevaarlijkste mannen ter wereld zijn Klaus Schwab en Yuval Harari, hierboven afgebeeld. We leven in een tijd als geen ander. We leven in bijbelse tijden. De stemmen die waarschuwen voor schrijnende voedseltekorten voor 2023, torenhoge energiekosten voor de komende winter, economische rampspoed en dreiging van […]

DE OPNAME KAN NIET TEGELIJK MET DE WEDERKOMST PLAATSVINDEN

Door Jonathan Brentner op 27 januari 2022 De Opname en de Wederkomst zijn verschillende gebeurtenissen; ze kunnen niet op hetzelfde moment plaatsvinden. In mijn vorige post in deze serie hebben we de Opname als een bijbelse gebeurtenis vastgesteld; we hebben een stevige bijbelse basis voor de reeks van nauw verwante gebeurtenissen die onze “gezegende hoop” […]

DE OPNAME IS EEN BIJBELSE GEBEURTENIS

Door Jonathan Brentner  In het begin van de twintigste eeuw werd het geloof in de opname een steunpilaar in bijbelgelovige kerken in Amerika en in de hele vrije wereld. Predikanten moedigden hun kudden aan met de hoop op Jezus’ spoedige verschijning. Helaas is er in de afgelopen vijfentwintig jaar veel veranderd. Het woord “opname” is […]